HỘ KINH DOANH ĐẠI CÁT 1

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH ĐẠI CÁT 1

Địa chỉ:

302/1/12 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm chay

Mã số:

GOODVN25323.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/06/2023 – 27/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: