CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU MỚI TOP HÀ NỘI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU MỚI TOP HÀ NỘI

Địa chỉ:

Trụ sở chính: No.10, LK34, Tổ dân phố Quang Minh, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Trán Voi, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & TCVN 8699:2011

Phạm vi:

ISO 9001:2015: Sản xuất và cung ứng ống nhựa xoắn HDPE và PVC
TCVN 8699:2011: Ống nhựa xoăn HDPE dùng cho tuyến cáp ngầm

Mã số:

GOODVN25023.QMS & GOODVN25023.HC5

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

31/05/2023 – 30/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: