CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI 579

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI 579

Địa chỉ:

Khối 8, Thị Trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất tinh bột sắn
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN24824.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

02/05/2024 – 02/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: