CÔNG TY CỔ PHẦN SARA PHÚ THỌ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SARA PHÚ THỌ

Địa chỉ:

Khu 5, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Xử lý rác thải y tế bằng phương pháp thiêu đốt

Mã số:

GOODVN24723.QMS & GOODVN24723.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/05/2023 – 30/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: