CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT

Địa chỉ:

Tầng 9, Số 459 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và tư vấn: Hệ thống phần mềm công nghệ thông tin;
2. Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp và kinh doanh: Thiết bị IoT

Mã số:

GOODVN24523.QMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/06/2023 – 11/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: