CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA ĐẠI MINH PHONG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA ĐẠI MINH PHONG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thửa đất số 1081, Tờ bản đồ số 29, Đường Lê Quang Định, Tổ 4, Khu Phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Sản xuất: Thửa đất số 166, Tờ Bản đồ 69, Đường Bình Mỹ 31, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất và gia công: Màng PE quấn pallet;
2. Kinh doanh: Màng PE Foam; Xốp Hơi; Dây đai nhựa

Mã số:

GOODVN2424.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

18/01/2024 – 17/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: