CÔNG TY CỔ PHẦN APOLLO HOME

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN APOLLO HOME

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Xóm 9, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Sản xuất: Xóm Cửa Mỏ, Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & TCVN 7899-1:2008 & TCVN 7899-3:2008

Phạm vi:

ISO 9001:2015: Sản xuất và kinh doanh bột chà ron, keo dán gạch

TCVN 7899-1:2008: Keo dán gạch (Nhãn hiệu Apollo Home, Elephants, Toroto)

TCVN 7899-3:2008: Keo chít mạch (Nhãn hiệu Apollo Home, Elephants, Toroto)

Mã số:

GOODVN24223.QMS & GOODVN242A23.HC5 & GOODVN242B23.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/06/2023 – 08/06/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: