CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE ALASKA PRIME

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE ALASKA PRIME

Địa chỉ:

C09 Khu đô thị Dragon Village Đường Nguyễn Thị Tư, Tổ 8, Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Pha cắt, đóng gói, kinh doanh thủy sản nhập khẩu
(Food code: CI, FI)

Mã số:

GOODVN24124.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/05/2024 – 20/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: