CÔNG TY TNHH ECOVITA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH ECOVITA

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Phấn Động, Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất: Lô 04-CN2/HĐTĐ-KX, Cụm công Nghiệp dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất kinh doanh: Đai chườm thảo dược, Túi chườm thảo dược, Gối chườm thảo dược, Đai chườm nóng, Bóng mát xa thảo dược 

Mã số:

GOODVN23923.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/06/2023 – 11/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: