HỘ KINH DOANH ĐINH HỒNG NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH ĐINH HỒNG NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Ngõ 036 Đường Sở Than, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Sản xuất: Tổ 1 Phường Ô Quý Hồ, Thị Xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Cà chua
Diện tích vùng trồng: 0,9 Ha
Sản lượng dự kiến: 80 Tấn/năm
Sản phẩm: Ớt chuông
Diện tích vùng trồng: 0,1 Ha
Sản lượng dự kiến: 1,5 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN23723.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2023 – 25/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: