CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LẬP TÍN (EMS, OHS)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN NÀY KHÔNG CÓ HIỆU LỰC

  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LẬP TÍN

Địa chỉ:

Lô 44E, KCN Quang Minh , Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

1. Cung cấp dịch vụ in ấn: tem nhãn, mylar;
2. Gia công các sản phẩm linh kiện: Màng bảo vệ, logo, mylar, xốp, đế đệm, keo đệm silicon và sản phẩm tem nhãn

Mã số:

GOODVN23624.QMS

Tình trạng: 

CHỨNG NHẬN NÀY KHÔNG CÓ HIỆU LỰC

Hiệu lực: 

17/04/2024 – 17/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: