CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA HƯNG PHÁT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA HƯNG PHÁT

Địa chỉ:

Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất bao bì nhựa mềm đơn lớp, đa lớp dạng túi và dạng cuộn

Mã số:

GOODVN23623.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/06/2023 – 15/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: