CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH LAB

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH LAB

Địa chỉ:

796 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016  

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: Hàm răng nhựa, Hàm khung kim loại, Mão răng sứ

 

Mã số:

GOODVN23523.QMSM

 

Tình trạng: 

Có hiệu lực

 

Hiệu lực: 

29/05/2023 – 28/05/2026

 

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

 

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

 

Ghi chú: