CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG Y HỌC BIO ORGANIC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG Y HỌC BIO ORGANIC

Địa chỉ:

Thôn Đỗ Mỹ, Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất các sản phẩm dạng bột: thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi, thực phẩm bổ sung
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN23424.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

21/05/2024 – 21/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: