CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ CHÍNH (TCVN 8859:2023)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ CHÍNH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tổ 6, Khu phố Hải Dinh, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Sản xuất: Tổ 65, Ấp Nhân Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 8859:2023

Phạm vi:

TCVN 8859:2023
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường

Kiểu loại Số lượng mẫu Tem niêm phong
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường, Dmax 25 150kg MR. GOODVN23223-1.HC5
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường, Dmax 37.5 200kg MR. GOODVN23223-2.HC5

Mã số:

GOODVN232C23.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/06/2024 – 13/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: