CÔNG TY TNHH MEAT WORKS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MEAT WORKS

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 01 Đường số 02, Khu phố 3, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà xưởng: 182 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Pha lóc, sơ chế, đóng gói, kinh doanh: thịt gia súc, thịt gia cầm;
2. Chế biến xúc xích tươi, thịt viên;
3. Kinh doanh rau, củ, quả
(Food code: CI, FI)

Mã số:

GOODVN23224.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

21/05/2024 – 21/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: