CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ CHÍNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ CHÍNH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tổ 6, Khu phố Hải Dinh, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Sản xuất: Tổ 65, Ấp Nhân Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

SO 9001:2015 & TCVN 7570: 2011 & TCVN 9205: 2012

Phạm vi:

ISO 9001:2015
Sản xuất cốt liệu, cát nghiền cho bê tông và vữa
TCVN 7570: 2011
Cốt liệu cho bê tông và vữa
TCVN 9205: 2012
Cát nghiền cho bê tông và vữa

Mã số:

GOODVN23223.QMS & GOODVN23223.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/06/2023 – 15/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: