CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN FRESH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN FRESH

Địa chỉ:

Thôn 7, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Đóng gói và kinh doanh trứng gia cầm;
2. Bảo quản và kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt
(Food code: FI)

Mã số:

GOODVN23124.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

21/05/2024 – 21/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: