CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG QUAN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG QUAN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 163/29/43 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: 1870/1/98/29A Tỉnh Lộ 10, Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: Nhôm thanh định hình và Nhôm đúc áp lực

Mã số:

GOODVN23022.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/03/2022 – 28/03/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: