CÔNG TY TNHH OKIFOOD VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH OKIFOOD VIỆT NAM

Địa chỉ:

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bánh gạo
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN22924.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/05/2024 – 31/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: