CÔNG TY TNHH TRỨNG GIA CẦM NHIÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TRỨNG GIA CẦM NHIÊN

Địa chỉ:

2/7 Khu phố Đồng An 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Xử lý làm sạch, chế biến, phân loại và đóng gói, kinh doanh trứng
(Food code: CI, CIII)

Mã số:

GOODVN22724.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/05/2024 – 10/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: