CÔNG TY CỔ PHẦN ARC BÌNH DƯƠNG (ISO 9001:2015)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN ARC BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ:

Lô G7, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ cho thuê kho lạnh

Mã số:

GOODVN2224.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/01/2024 – 18/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiệnISO 9001:2015

Ghi chú: