CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LINH SANG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LINH SANG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Phong Mỹ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng: Ngõ 199 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

 

Phạm vi:

1. Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt;
2. Duy trì vệ sinh môi trường

 

Mã số:

GOODVN22123.OH&SMS

 

Tình trạng: 

Có hiệu lực

 

Hiệu lực: 

07/07/2023 – 06/07/2026

 

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

 

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

 

Ghi chú: