CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DIỆU AN PHÁT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DIỆU AN PHÁT

Địa chỉ:

Số 21 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

1. Tư vấn, thiết kế, giám sát về phòng cháy chữa cháy;
2. Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy;
3. Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy

Mã số:

GOODVN22024.QMS & GOODVN22024.EMS & GOODVN22024.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/04/2024 – 09/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: