CÔNG TY TNHH SHIN HONG VINA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SHIN HONG VINA

Địa chỉ:

Nhà xưởng 1B, Lô A1 Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất chi tiết kim loại cho linh kiện điện tử

Mã số:

GOODVN22023.QMS & GOODVN22023.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/05/2023 – 14/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: