CÔNG TY CỔ PHẦN ARC BÌNH DƯƠNG (HACCP CODEX 2020)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN ARC BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ:

Lô G7, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ cho thuê kho lạnh
(Food code: G)

Mã số:

GOODVN2224.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/01/2024 – 18/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: