CÔNG TY CỔ PHẦN KEP VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN KEP VIỆT NAM

Địa chỉ:

Số 55, ngõ 264 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất, kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động, bảo hộ an toàn điện và đồ bảo hộ phòng cháy chữa cháy;
2. Kinh doanh thiết bị điện, thiết bị trường học

Mã số:

GOODVN21624.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/05/2024 – 16/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: