CÔNG TY CỔ PHẦN MITASU

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN MITASU

Địa chỉ:

47 Đường 78, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất rong nho, bột rong nho, nước rong nho, nước yến, thạch rong nho, thạch đông trùng
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN21622.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/05/2022 – 24/05/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: