HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH TUẤN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH TUẤN

Địa chỉ:

Khu Nương Sơn, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh dầu thực vật
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN21524.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/05/2024 – 29/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: