CÔNG TY TNHH Ô TÔ THẬP NHẤT PHONG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH Ô TÔ THẬP NHẤT PHONG

Địa chỉ:

Số 734 – 736 – 738, Đường Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sửa chữa, bảo dưỡng và mua bán ô tô

Mã số:

GOODVN21323.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/07/2023 – 27/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: