CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM CÁI RỒNG HCM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM CÁI RỒNG HCM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số nhà 723, Thôn Đông Hợp, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Sản xuất: Số nhà 161, Thôn Đông Thắng, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất nước mắm
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN2124.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/04/2024 – 22/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: