CÔNG TY CỔ PHẦN BIOTECH GROUP VIỆT NAM (ISO 9001:2015)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN BIOTECH GROUP VIỆT NAM

Địa chỉ:

Số 286A Phố Mai Anh Tuấn, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Cung cấp các dịch vụ:
1. Kiểm soát côn trùng và mối;
2. Vệ sinh công nghiệp;
3. Khử trùng, khử khuẩn;
4. Giải pháp môi trường

Mã số:

GOODVN21224.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

11/04/2024 – 11/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: