HỘ GIA ĐÌNH HUỲNH THỊ THU THỦY

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ GIA ĐÌNH HUỲNH THỊ THU THỦY

Địa chỉ:

Ấp Bàu Cối, Xã Bảo Quang, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VIETGAP

Phạm vi:

Mít, Chôm chôm: 1 Ha
Bí, Khổ qua, Dưa leo: 1 Ha
Diện tích sản xuất: 2Ha
Sản lượng dự kiến: tấn/ha/năm

Mã số:

GOODVN21123.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/05/2023 – 07/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: