CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẪN NHIỆT MEITEK VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẪN NHIỆT MEITEK VIỆT NAM

Địa chỉ:

Đồi Chè, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất, kinh doanh: Miếng tản nhiệt từ nhôm oxit, ốc, vít;
2. Gia công phun sơn

Mã số:

GOODVN20923.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/05/2023 – 24/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: