CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN THẤT CƯỜNG (TH TÂN NHỰT)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN THẤT CƯỜNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: E13/23W/9Q Vũ Giới, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa điểm kinh doanh: Trương Tiểu học Tân Nhựt – A7/178C Ấp 1, Đường Bà Điểm, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
(Food code: FI)

Mã số:

GOODVN207-424.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

02/05/2024 – 02/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: