HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GAS NĂM CHIẾN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GAS NĂM CHIẾN

Địa chỉ:

Số 66, Khu phố Dương Phú, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình
(Food code: CIV, FI)

Mã số:

GOODVN20524.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/06/2024 – 09/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: