CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUMMER AUSPICIOUS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUMMER AUSPICIOUS

Địa chỉ:

Thửa đất số 11, Tờ bản đồ số 52(A2), Đường Từ Văn Phước, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, gia công sản phẩm may mặc (ba lô túi xách)

Mã số:

GOODVN20523.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/06/2023 – 07/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: