CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ:

Lô đất IN9.4 (Lô đất IN9.4 thuộc lô đất IN9 theo quy hoạch 1/2000), Đường số 1, Khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh:
1. Thiết bị phòng sạch, phòng mổ, phòng áp lực dương, phòng áp lực âm;
2. Thiết bị phòng an toàn sinh học, phòng kiểm tra và pha chế;
3. Buồng khóa khí, buồng áp âm, buồng sạch sinh học

Mã số:

GOODVN20223.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/05/2023 – 16/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: