CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH FOOD

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH FOOD

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 28 Nguyễn Văn Tỏ, KP Thái Hòa, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Bếp ăn: 43 Nguyễn Văn Tỏ, KP Thái Hòa, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Cung cấp suất ăn công nghiệp
(Food code: CIII, E)

Mã số:

GOODVN19924.EMS & GOODVN19924.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/04/2024 – 22/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: