CÔNG TY TNHH NHÃN MÃ VẠCH HƯNG THỊNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH NHÃN MÃ VẠCH HƯNG THỊNH

Địa chỉ:

42/4 Đường TA 04, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và và kinh doanh: bao bì, hộp mềm, tem nhãn dạng cuộn, tem chống giả, mực in mã vạch, nhãn RFID, thẻ treo RFID

Mã số:

GOODVN19923.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

04/12/2023 – 03/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: