CÔNG TY TNHH PHỤC HƯNG (TCVN 8859:2023)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH PHỤC HƯNG

Địa chỉ:

Thôn Độc Lập, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 8859:2023

Phạm vi:

Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường

Mã số:

GOODVN19724.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/04/2024 – 22/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: