CÔNG TY TNHH PHỤC HƯNG (TCVN 7570:2006)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH PHỤC HƯNG

Địa chỉ:

Thôn Độc Lập, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 7570:2006

Phạm vi:

Cốt liệu cho bê tông và vữa

Mã số:

GOODVN197-124.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/04/2024 – 22/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: