CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TIÊN PHONG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TIÊN PHONG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 72 Đường 56, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Tổ 11, Ấp Bưng Cần, Xã Bảo Hoà, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 6168:2002

Phạm vi:

Chế phẩm vi sinh vật phân giải XENLULO
Cụ thể:
1. Chế phẩm vi sinh Tpagri – Supermix (dạng bột)
2. Chế phẩm vi sinh TPagri – EM (dạng nước)

Mã số:

GOODVN19524.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/05/2024 – 08/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: