CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAI YUAN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAI YUAN

Địa chỉ:

Nhà xưởng số 2, Lô CN14 Ô số 3 và 5, Đường D1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

Mã số:

GOODVN19523.QMS & GOODVN19523.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/05/2023 – 21/05/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: