CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP E.H VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP E.H VIỆT NAM

Địa chỉ:

Khu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất thức ăn chăn nuôi
(Food code: D)

Mã số:

GOODVN19424.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/05/2024 – 08/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: