CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH

Địa chỉ:

Số 01 Phố Tây Sơn, Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Thi công xây dựng công trình, xây lắp cơ điện

Mã số:

GOODVN19423.QMS & GOODVN19423.EMS & GOODVN19423.OH&SMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/06/2023 – 19/06/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: