CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT

Địa chỉ:

Lô F4 Khu công nghiệp Đình Hương – Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015 & ISO 13485:2016

Phạm vi:

ISO 14001:2015
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế: giường inox, tủ inox, cửa gió, hộp khí chảy tầng; sản phẩm cơ khí


ISO 13485:2016
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế: giường inox, tủ inox, cửa gió, hộp khí chảy tầng

Mã số:

GOODVN19323.EMS & GOODVN19323.QMSM

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

27/04/2023 – 26/04/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: