CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT COFFEE TOP 1

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT COFFEE TOP 1   

Địa chỉ:

Số 37 Đường D11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam      

Tiêu chuẩn:

HACCP CODE:2003

Phạm vi:

Sản xuất, đóng gói và kinh doanh cà phê rang, cà phê bột 

Mã số:

GOODVN 19321.HACCP

Tình trạng: 

Hiệu lực

Hiệu lực: 

10/05/2021 – 09/05/2024

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Đã thực hiện

Ghi chú: