CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN NANO FOOD

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN NANO FOOD

Địa chỉ:

7A/78 Đường An Hạ, Ấp 7, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

1. Sản xuất, đóng gói thực phẩm bổ sung dạng viên nang cứng;
2. Sản xuất, đóng gói thực phẩm, thực phẩm bổ sung dạng bột

Mã số:

GOODVN19123.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/05/2023 – 25/05/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: