CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN BÔNG (QMS EMS)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN BÔNG

Địa chỉ:

Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sơ chế, đóng gói, kinh doanh hạt điều nhân, hạt điều thô

Mã số:

GOODVN19024.QMS & GOODVN19024.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/04/2024 – 22/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: